Chrzest Święty


Dziecko do sakramentu chrztu św. zgłaszają rodzice.

Chrzest zgłasza się w kancelarii parafialnej w dwu ostatnich tygodniach poprzedzających niedzielę sprawowania sakramentu.

Przy zgłoszeniu chrztu dziecka należy przedstawić:
  • Akt urodzenia dziecka (odpis z USC);
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania);
  • Zaświadczenie dla Chrzestnych, jeśli są spoza parafii (że dana osoba może pełnić funkcję Chrzestnego(-ej) – wydaje ksiądz proboszcz).
Chrzestnymi mogą być katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i ukończyli 16 lat oraz prowadzą życie zgodne z wiarą. Osoby żyjące w związku małżeńskim muszą posiadać ślub kościelny. Młodzież szkolna przedstawia świadectwo uczęszczania na zajęcia religii lub dyplom ukończenia religii (świadectwo maturalne z oceną z religii).

Rodzice, Chrzestni i Rodzina na Mszy św., podczas której jest sprawowany Sakrament Chrztu, w intencji dziecka (dzieci) i rodziny przystąpią do Komunii św. Msza św. jest sprawowana w intencji rodziny dzieci(-ka) przyjmujących sakrament.

Sakrament Chrztu św. jest sprawowany w II-gą i IV-tą niedzielę miesiąca oraz w I-szy i II-gi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.

Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych w piątek – w kancelarii o godz. 18:30 przed niedzielą sprawowania Sakramentu Chrztu św.

Close

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w kościele przy ul. Grzybowskiej 22 Dni powszednie:
6:30, 7:00, 7:30 i 18:00

Niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00*, 18:00
* Uwaga: w lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. w kościele o 13:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: w czasie każdej Mszy św. oraz w każdy piątek od godz. 15:30 do godz. 18:00 Zobacz szczegółową rozpiskę...

Nowenna

Codzienna myśl
św. Filipa Neri

Musimy ciągle prosić Boga, by nie pozwolił duchowi chciwości zapanować nad nami, lecz byśmy mogli żyć wolni od wszelkich przywiązań do tego świata.


Kontakt

Strona WWW: filipini.radom.pl
e-mail: kongregacja@filipini.radom.pl

Telefony

Kongregacja/Parafia – fax: 48 340 58 20
Kongregacja - centerala: 48 340 58 28
Parafia – centrala: 48 363 74 88

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ŚWIATA
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

Administrator strony: Rafał Celej – admin@filipini.pl
zaloguj