Sakrament Małżeństwa

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

  • Kurs przedmałżeński (prowadzony w ramach katechezy szkolnej).
  • Spotkania w Poradnictwie Rodzinnym.
  • Katechezy przedmałżeńskie, które odbywają się w piątki i soboty w godzinach urzędowania kancelarii.
Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem. Wcześniej można zarezerwować dzień i godzinę ślubu (nawet z dużym wyprzedzeniem).

Zgłaszający na zapowiedzi winni ze sobą przynieść:

  • Metrykę chrztu świętego z adnotacją, że jest do ślubu kościelnego (wydaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą planowanego ślubu);
  • Dowody osobiste;
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego lub ostatnie świadectwo katechizacji (kopia świadectwa szkolnego z oceną z religii);
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt kontraktu cywilnego, jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny.
Poradnictwo Rodzinne (I piętro – Punkt Poradnictwa):
poniedziałki: 18:00-20:00 (dla narzeczonych)

Katechezy przedmałżeńskie (z księdzem) – czwartek 19:00 w kancelarii parafialnej.

Close

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w kościele przy ul. Grzybowskiej 22 Dni powszednie:
6:30, 7:00, 7:30 i 18:00

Niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00*, 18:00
* Uwaga: w lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. w kościele o 13:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: w czasie każdej Mszy św. oraz w każdy piątek od godz. 15:30 do godz. 18:00 Zobacz szczegółową rozpiskę...

Nowenna

Codzienna myśl
św. Filipa Neri

Musimy ciągle prosić Boga, by nie pozwolił duchowi chciwości zapanować nad nami, lecz byśmy mogli żyć wolni od wszelkich przywiązań do tego świata.


Kontakt

Strona WWW: filipini.radom.pl
e-mail: kongregacja@filipini.radom.pl

Telefony

Kongregacja/Parafia – fax: 48 340 58 20
Kongregacja - centerala: 48 340 58 28
Parafia – centrala: 48 363 74 88

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ŚWIATA
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

Administrator strony: Rafał Celej – admin@filipini.pl
zaloguj